HbH Leeuwarden

Welkom op het aanvraagportaal voor hulp bij het huishouden. Vanaf 1-1-2021 organiseren Thuiszorg het Friese Land en M.i.e.p. Huishoudservice samen de toegang en de uitvoering van hulp bij het huishouden in de gemeente Leeuwarden. Wilt u hiervoor een aanvraag doen? Klik dan op de onderstaande button.

Heeft u al hulp bij het huishouden van M.i.e.p. Huishoudservice of Thuiszorg Het Friese Land en heeft u hierover een vraag of wilt u de hulp bij huishouden verlengen? Neem dan contact op met uw huidige aanbieder.

M.i.e.p. Huishoudeservice 0111 410 009 info@miep.nu
Thuiszorg Het Friese Land 0900-8864 info@thfl.nl

M.i.e.p. Huishoudservice

Als huishoudservice leveren wij huishoudelijke hulp en begeleiding bij cliënten in hun leefomgeving met als doel een schoon en leefbaar huis. Deze werkzaamheden voeren wij uit met veel betrokken medewerkers en nauwe samenwerking met onze partners in de betreffende regio’s. Wij signaleren en handelen waar nodig. Wij willen de cliënten indien mogelijk laten meebeslissen in hun eigen zorgproces en de zelfredzaamheid wordt zoveel mogelijk gestimuleerd, opdat de cliënt zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

MIEP heeft kantoren in Leeuwarden, Schagen, Apeldoorn en Zierikzee. Wij leveren zorg vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in geheel Nederland.

Thuiszorg Het Friese Land

Wij zijn Thuiszorg Het Friese Land. Met inmiddels meer dan 2000 professionele, goed opgeleide en betrokken collega’s helpen wij dag en nacht ruim 10.000 cliënten in hun eigen omgeving met de zorg die ze nodig hebben. Wat ons onderscheidt? Wij denken vanuit de cliënt en met de cliënt mee. Bij ons staat de cliënt altijd centraal. Ons doel? Dat de cliënt zo lang mogelijk thuis in zijn of haar vertrouwde omgeving woont. Dát is waar wij met z’n allen elke dag 100% voor gaan. Je vindt ons in tien gemeenten in Noord en Midden Friesland. In elke gemeente hebben we een regiokantoor met eigen teams.

De afdeling Sociaal Domein verzorgt huishoudelijke hulp bij de cliënt thuis. Wij leveren zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo in Noord en Midden Friesland.